KARGO ŞARTLARI

 

Senin çiftçin, yalnızca Satıcılar ile Alıcılar’ı kredi kartıyla veya Senin çiftçin’in belirleyeceği diğer ödeme yöntemleriyle ödeme yapılması imkanı sunma maksadı ile bir araya getirmektedir. Satıcılar ve Alıcılar, Şirket’in satışa sunulan Ürünler’in teslimi hususunda, ayrıca açıkça belirtilmediği durumlarda, hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 • Senin çiftçin üzerinden Alıcı ve Satıcı’nın bir araya getirilmesi ile kurulan sözleşme kapsamında Satıcı’nın sorumluluğu, Alıcı tarafından satın alınan Ürün’ü mümkün olan en kısa süre içerisinde, tam, eksiksiz, usulüne uygun ve ayıptan ari olarak ve Alıcı’nın Senin çiftçin üzerinden bildirdiği bilgilere uygun olarak göndermek ve Alıcı’nın yükümlülüğü satın aldığı Ürün’ün bedelini Şirket tarafından belirlenen şekilde yatırmak ve kendisine gönderilen Ürün’ü teslim almaktır.
 • Şirket, İnternet Sitesi üzerinden Ürün satışı yapmamaktadır. Alıcılar tarafından satın alınan Ürünler, Şirket tarafından değil Satıcılar tarafından Alıcılar’ın adreslerine gönderilecektir.
 • Satıcı, Alıcı’ya karşı Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi uyarınca Ürün’ü zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün’ün Alıcı’ya satılması, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devrine ilişkin yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. Satıcı gönderme ve teslim yükümlülüğünü, Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri Şirket’in sağladığı satıcı portalı üzerinden gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde Ürün’ün teslim edilememesinden veya benzeri bir durumdan Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun doğmayacağını ve Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun bir maddi veya manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı’ya sunulacak kargoya ilişkin ücretleri belirlemek ve hangi kargo şirketi ile gönderim yapılacağını belirlemek Satıcılar’ın inisiyatifindedir. Bu sebeple, ödemenin yapılmasından önce Alıcılar’ın Satıcılar’la iletişim kurarak teslim koşulları üzerinde mutabakata varması gerekmektedir. Alıcılar ve Satıcılar, Şirket’in teslime ve/veya Alıcılar’ı ve Satıcılar’ı uzlaştırmaya, buluşturmaya veya anlaştırmaya ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul etmektedirler.
 • Taşıma esnasında söz konusu olabilecek zararlar da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Ürünler’in teslimatına ve yasaklı ürünlere ilişkin olarak Satıcı ve/veya Alıcı tarafından tercih edilen posta hizmet sağlayıcının belirlediği kural ve koşullar geçerlidir. Posta hizmet sağlayıcılarının kural ve koşulları İnternet Sitesi’nde yer alabileceği gibi, gerek Kargo Şirketlerinin ve gerekse diğer posta hizmet sağlayıcının kendi internet sitesinde de bulunabilir. Senin çiftçin’in posta hizmet sağlayıcı şirketlerle anlaştığı fiyatlar üzerinden Satıcılar’ın gönderim yapabilmelerine olanak sağladığı Anlaşmalı Kargo gönderimleri için belirtilen kuralları aşağıda bulabilirsiniz. Şirket’in, Ürünler’in posta hizmet sağlayıcı üçüncü kişi sebebiyle ve/veya vasıtasıyla zarar görmesine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Lütfen Ürünler’i göndermeden önce tercih ettiğiniz posta hizmet sağlayıcının belirlediği kural ve koşulları inceleyiniz.
 • Satın alınan Ürünler’in teslim edilememesinden Şirket sorumlu değildir. Ürün’ün teslim edilememesi halinde, Şirket’in yegane sorumluluğu, kendisine bu durumun bildirilmesi halinde, durumu Satıcı’ya bildirmektir.
 • Satıcı, Alıcı’ya satın aldığı Ürün’ün kargo bilgilerini bildirmekle yükümlüdür. Alıcı’ya Ürün’e ilişkin kargo bilgileri, Alıcı’nın Senin çiftçin’de ilgili bölüme girdiği e-posta adresi üzerinden bildirilecektir. Bu sebeple Alıcılar’a ilgili bölüme e-posta adreslerini girmeleri önerilir.
 • Satıcı, Alıcı’nın Ürün’ün teslimine ilişkin herhangi bir talebi olması durumunda, söz konusu talebi Satıcı Paneli’nde bulunan Müşteri Talepleri bölümünden ve Şirket tarafından kendisine sair şekillerde iletilecek talepleri takip etmek ve çözmekle yükümlüdür.
 • Senin çiftçin üzerinden verilen Hizmetler’in sağlanabilmesi için Şirket, Satıcı’nın ve Alıcı’nın adı ve soyadı, unvanı, iletişim bilgileri gibi, satın alınan Ürün’ün teslimatının yapılabilmesi için gerekli olan bilgi ve verileri Satıcı’nın gönderim için tercih ettiği posta hizmet sağlayıcı üçüncü kişiler ile paylaşacaktır. Senin çiftçin ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek, Satıcı’nın ve Alıcı’nın kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin bilgiler için lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
 • Ürünlerin gönderilmesinde Alıcı ve/veya Satıcı’dan kaynaklanan her ne nam altında olursa olsun bir usulsüzlüğün söz konusu olması durumunda Senin çiftçin’e, Şirket’e, ortaklarına ve/veya çalışanlarına karşı herhangi bir cezai, adli ve/veya idari yaptırım uygulanması durumundaSenin çiftçin’in doğmuş veya doğacak her türlü zararının tahsili için ilgili Alıcı ve/veya Satıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.
Yurtiçi Kargo Anlaşmalı Kargo Koşulları
 • Satıcı, Ürünler’in teslimini Senin çiftçin’ın Yurtiçi Kargo ile anlaştığı fiyatlar üzerinden Yurtiçi Kargo hizmetlerinden (“Yurtiçi Anlaşmalı Kargo”) faydalanarak gerçekleştirebilir. Satıcı’nın Ürünler’i Yurtiçi Anlaşmalı Kargo marifeti ile göndermesi halinde Senin çiftçin’in ve Şirket’in kargo hizmetinin verilmesi ve/veya Ürünler’in Alıcı’ya teslim edilmesi hususunda herhangi bir yükümlülüğü yoktur, Senin çiftçin’in buradaki rolü Yurtiçi Kargo ile anlaştığı fiyatlar üzerinden Satıcıların gönderim yapabilmelerini sağlamaktan ibarettir. Bu kapsamda, Ürünler’in teslim süreleri de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere teslimatına ilişkin kural ve koşullar için lütfen işbu Yurtiçi Kargo’nun internet sitesinde bulunan teslimat kurallarını inceleyiniz.
 • Yurtiçi Anlaşmalı Kargo hizmeti Türkiye içindeki tahsilatı satıcıdan yapılacak gönderiler bakımından geçerlidir.
 • Satıcı’ya yansıtılacak Yurtiçi Anlaşmalı Kargo tutarı, gönderinin girişini yapan Yurtiçi Kargo şirketi yetkilisinin sisteme girdiği kilogram veya desimetreküp bilgisine göre, ilgili kilogram veya desimetreküp’ün tekabül ettiği aşağıdaki ücretlere göre yapılmaktadır. Bu bilginin daha sonradan değiştirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple, gönderinizin kaç kilogram veya desimetreküpe tekabül ettiğini kargo yetkilisinden öğrenmeniz önerilir.
 • Yurtiçi Anlaşmalı Kargo ile gönderilen gönderiye ilişkin hizmet bedeli Senin çiftçin tarafından, Satıcı’nın Senin çiftçin aracılığıyla yapmış olduğu satışlarla oluşan alacaklarından mahsup edilecektir. Satıcı’nın Yurtiçi Anlaşmalı Kargo ile gönderdiği gönderiler için, Yurtiçi Kargo’ya nakit olarak veyahut da başkaca bir şekilde ödeme yapması durumunda yaptığı ödemeyi iade alması gerekmekte olup Senin çiftçin’in bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Güncel Yurtiçi Anlaşmalı Kargo ücretleri aşağıda belirtilmiştir:: 
 • DS/KG     TIP         Fiyat
  0                Sabit      32.30 TL
  1-3            Sabit      38.60 TL
  4-5            Sabit      44.00 TL
  6-10          Sabit      50.35 TL
  11-15         Sabit      59.10 TL
  16-20        Sabit      81.20 TL
  21-25        Sabit      101.50 TL
  26-30        Sabit      121.80 TL
  31-9999    Artan     4.050 TL
 • Fiyatlarda KDV hariçtir.
 • Yukarıda belirtilen Yurtiçi Anlaşmalı Kargo fiyatlarına, adresten alım ve adrese teslim hizmetleri dahil olup ek hizmet ve ürünlere dair bedeller ile idari ücretler ve evrensel hizmet payı bedeli ve KDV hariçtir. Yurtdışı gönderiler Yurtiçi Anlaşmalı Kargo kapsamında değildir. Bu ücretler başkaca indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.
 • Yukarıda belirtilen Yurtiçi Anlaşmalı Kargo fiyatları, Satıcı’nın adresinden veya Yurtiçi Kargo şubesinde Satıcı’dan teslim alınan gönderiler için geçerlidir. Fakat gönderinin Satıcı’nın adresinden teslim alınması ya da alınmaması ile ilgili karar, ilgili Yurtiçi Kargo şubesinin inisiyatifindedir.
 • Gönderilerin özel (ek) hizmet ücretleri dâhil, ücret tarifesine göre tahakkuk eden toplam ücreti; gönderilerin hacim (desi) ve ağırlığı hesaplanması ile bu ikisi arasından yüksek olan değer dikkate alınarak Yurtiçi Kargo tarafından belirlenmekte ve Senin çiftçin tarafından yukarıdaki fiyat listesi üzerinden Satıcı’ya fatura edilmektedir.
 • Alıcı’yı SMS ile bilgilendirme hizmeti gönderiye ilişkin çeşitli bilgilerin ilgili kargo şirketi tarafından Aıcı’ya SMS yoluyla iletilmesini ifade eder. Bu hizmet bedeli Yurtiçi Anlaşmalı Kargo kapsamında gönderi başına 0,27 TL’dir. Bu fiyata KDV, evrensel posta hizmet bedeli ve Yurtiçi Kargo’nun yansıtabileceği diğer bedeller dahil değildir.
 • Yurtiçi Kargo’nun yapacağı taşımalar Yurtiçi Kargo’nun internet sitesinde belirtilen teslim sürelerine tabidir. Yurtiçi Kargo’nun belirli günlerde gönderim yapabildiği veya ek ücret karşılığında gönderim yapabildiği bölgelere, Yurtiçi Kargo’nun internet sitesinden ulaşılabilir. Bu ve Yurtiçi Kargo’nun ek ücrete tabi olarak nitelendirdiği diğer ek hizmetler için talep edilecek ek ücret, anlaşmalı gönderim kapsamında değildir, bu ek ücret ilgili kargo şubesinden öğrenilebilir.
 • Satıcı gönderi muhtevasını, yetkili kişinin talebi üzerine Yurtiçi Kargo’ya teslim sırasında beyan etmekle yükümlüdür. Taşınması yasaklı ürünler Yurtiçi Kargo’nun internet sitesinde belirtilmiş olup Satıcı, Yurtiçi Kargo tarafından belirtilen yasaklı ürünlere ilişkin kurallara uymakla yükümlüdür.
 • Satıcı, Yurtiçi Kargo’ya teslim edeceği gönderiye ait, Senin çiftçin üyelik panelinden alacağı referans kod numarasını (kargo kodunu) doğru olarak vermekle yükümlüdür. Satıcı’nın yanlış referans kod numarası teslim etmesinden kaynaklanabilecek herhangi bir problemden Senin çiftçin ve/veya Yurtiçi Kargo sorumlu değildir.
 • Satıcı tarafından alıcısı haberli gönderim yapıldığında, gönderinin Yurtiçi Kargo’nun ilgili varış şubesinden teslim alınması Alıcı tarafından bizzat gerçekleştirilecektir. Bu teslimat şekline dair tüm koşullar Yurtiçi Kargo’nun web sitesinde belirtildiği gibidir.
 • Gönderiler, mümkünse Yurtiçi Kargo orijinal ambalajında, eğer mümkün değil ise, evsafına ve taşınma koşullarına uygun sağlamlıktaki diğer ambalaj şekillerinde teslim edilecektir. Gönderilerin ambalajının taşıma standartlarının gerektirdiği ölçü ve sağlamlıkta olmasını sağlamak Satıcı’nın yükümlülüğüdür.
 • Yurtiçi Anlaşmalı Kargo posta hizmetlerinden faydalanabilmek için gönderi yapmadan önce anlaşmalı kargo kodunun Satıcı tarafından kargo görevlisine beyan edilmesi zorunludur. Anlaşmalı kargo kodunun belirtilmediği durumlarda yukarıda belirtilen ücretler geçerli olmayacak, Yurtiçi Kargo yetkilisinin belirteceği fiyatlar geçerli olacaktır.
 • Bir anlaşmalı kargo kodu, bir gönderi için oluşturulur. Bu yüzden birden fazla üründen oluşan (sepetli) siparişlerinizin gönderilerini tek bir paket (koli) ile gönderilmesi gerekmektedir. Yurtiçi Kargo, birden fazla koli veya paketten oluşan gönderileri yukarıdaki fiyat listesinden farklı bir şekilde ücretlendirme, dolayısıyla Senin çiftçin de yansıtılan bu farklı tutarı Satıcı’dan tahsil etme yetkisine sahiptir.
 • Anlaşmalı kargo kodu, Alıcı’nın kendi bilgilerini içerir. Bu yüzden ürününüzü hediye olarak satın alıp kendi adresinden farklı bir adrese teslim edilmesini isteyen Alıcılar için, Alıcı bilgisinin gönderimden önce değiştirilmesi gerekmektedir. Alıcı bilgisinin bu şekilde gönderimden önce veya gönderim esnasında kargo yetkilisinin manuel olarak değiştirebildiği durumlar hariç olmak üzere, kullanılamaz.
 • Tek parçada 100 kilogram veya 300 desimetreküp üzeri gönderilerde, taşıma hizmet bedeline Yurtiçi Kargo güncel ağır kargo bedeline ilişkin ek ücret bedeli ayrıca eklenecektir. Tek seferde birden fazla parçanın gönderiminde bu ek ücret her bir parça için alınacaktır. Ağır kargo hizmetlerine ilişkin geçerli bedellere Yurtiçi Kargo’nun ilgili şubesinden bilgi alınmalıdır.
 • Gönderilen Ürün’ün Alıcı tarafından teslim alınmaması ve/veya Alıcı tarafından taşıma ücretinin ödenmemesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir sebeple Satıcı’ya geri gelmesi durumunda Yurtiçi Kargo veya Senin çiftçin iade teslim bedelini Satıcı’dan tahsil edebilir.
 • Senin çiftçin, siparişin teslim edilmesi amacıyla satıcının isim, ticari unvan, telefon numarası, adres gibi bilgileri gönderiyle ilgili işlemlerde kullanılması amacıyla Yurtiçi Kargo ile paylaşmaktadır.
 • Senin çiftçin, Yurtiçi Anlaşmalı Kargo Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir.
Sepet
Scroll to Top
DESTEK
Yardıma ihtiyacın varmı
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim.